Monthly Archives: พฤษภาคม 2011

เตรียมการสอน สาระเพิ่ม ม.2 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น


เปิดเทอมใกล้เข้ามาแล้ว ผมก็มัวแต่กินกับนอน 555 อันที่จริง มีภาระงานที่ต้องเตรียมให้กับฝ่ายวิชการ ที่ต้องทำมากมาย จนลืมไปว่า ต้องเตรียมตัวสำหรับการสอนในเทอมหน้าด้วย ซึ่งเป็นปีแรกของหลักสูตร 51 ที่จะสอนสำหรับ ม.2 โดยได้รับมอบหมายให้สอนสาระเพิ่มฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไปสืบค้นรายวิชาจาก สสวท. พบว่า มีรายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับนักเรียน ม.ต้น จึงคิดว่า น่าจะเป็นวิชาที่นักเรียนน่าจะสนุก และได้พัฒนาสมอง จึงเริ่มวิเคราะห์หลักสูตรและวก็ได้ออกมาเป็น รายวิชา ง20203 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น Read the rest of this entry

Advertisements