Daily Archives: 20/06/2012

edmodo ตอนที่ 1 edmodo คืออะไร


ในตอนนี้ (ปี 2012) คงไม่มีอะไรที่น่าตื่นตาไปกว่าเครื่องมือการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ที่ชื่อว่า Edmodo ที่ทางราชการ เริ่มนำมาขยายผลสู่โรงเรียนกันบ้างแล้ว ครูหลายท่านได้เข้ารับการอบรม หลายท่านก็ลองใช้ไปบ้างแล้ว วันนี้เรามาทำความรู้จักกับเครื่องมือการจัดการเรียนรู้ตัวใหม่ตัวนี้กัน อยากรู้ว่าเพราะอะไร มันถึงอยู่ในความสนใจของคนไทย และคนทั่วโลก Read the rest of this entry