Daily Archives: 26/06/2012

กล่าวต้อนรับ ภาษาจีน


ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โรงเรียนของผมจะจัดงานเปิด ศูนย์การเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ และเปิดหอเกียรติยศ ของโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ผมจึงได้รับมอบหมายให้เขียนคำกล่าวต้อนรับ เป็นภาษาจีน เพื่อให้นักเรียนเอาไปท่อง …

ไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อน เลยจำเป็นต้องค้นคว้าหาความรู้ เอามาเขียนคำกล่าวต้อนรับ

มาดูว่าที่ผมเขียนไปนั้น ถูกหรือมั่ว … 555 Read the rest of this entry

Advertisements