การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) คำอธิบายรายวิชา


ปีนี้ครูทีมได้รับคำสั่งให้สอนในรายวิชา การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2: Communication and Presentation) ซึ่งเป็นรายวิชาที่ต้องสอนในหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จึงได้จัดทำคำอธิบายรายวิชา และจะจัดทำเอกสารประกอบการสอน ในรายวิชานี้ให้นักเรียนได้เรียน และทะยอยเผยแพร่ทางเว็บไซต์นะครับ

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล

 

รายวิชา ท30222    การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2: Communication and Presentation)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เวลาเรียน  40  ชั่วโมง จำนวน  1.0  หน่วยกิต

 

ศึกษา เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค์จากรายวิชา IS1 (Research and Knowledge Formation) เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก โดยเขียนโครงร่าง บทนำ เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรายงานการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเป็นภาษาไทยความยาวจำนวน 4,000 คำ หรือเป็นภาษาอังกฤษ ความยาว 2,500 คำ    มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรียบเรียงและถ่ายทอดสื่อสาร นำเสนอความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบ มีการนำเสนอ      ในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual) หรือกลุ่ม (Oral panel presentation) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย และมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ

เพื่อให้เกิดทักษะ ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งาน และถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้

ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ

ผลการเรียนรู้

1. วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง

2. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาว 4,000 คำ หรือเป็นภาษาอังกฤษ ความยาว 2,500 คำ

3. นำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว(Oral individual) หรือกลุ่ม (Oral panel presentation) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย

4. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะโดยใช้การสนทนา / วิพากษ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-conference, social media online

5. เห็นประโยชน์และคุณค่าการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์

ถ้าสนใจคำอธิบายรายวิชาอื่นๆ ก็แจ้งมาได้นะครับ จะหามาลงให้ครับผม

About teemtaro

i'm a teacher. i've found this web site from application of Social Media :) lol. i hope to understand it and teach my children to use in the next semester.

Posted on 22/10/2012, in การสื่อสารและการนำเสนอ, คาบเรียน. Bookmark the permalink. 5 ความเห็น.

 1. กันยพร ณ อุบล

  พี่ได้รับมอบหมายให้สอนวิชา Is 2 ขอขอมูลหน่อยค่ะ

 2. เก่งมากครับครูทีม ผมเป็นครูใหม่ แต่ได้รับมอบหมายให้สอน IS 2 พูดตรงๆเลยว่า ลำบากใจมาก
  ผมสอนวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ครับ ตอนนี้ได้แต่หาข้อมูลอย่างเดียว
  …ผมอยากได้ข้อมูล และคำชี้แนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  • เรีียนอาจารย์ Amoeba ผมเองก็เพิ่งได้รับมอบหมายวิชานี้เหมือนกัน ก็เดาสุ่มๆ ไปว่าจะสอนอย่างไร ตามเท่าที่สืบค้นในอินเทอร์เน็ตได้ อยากให้ต้นสังกัดทำหนังสือให้ด้วยก็คงดีนะครับ

 3. สวัสดีคับ ผมอีกคนที่่เป็นครูที่ได้รับมอบหมายให้สอน is2 ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเป็นอย่างไรจะได้มาอ่านอ่านรายละเอียดจากเว็บครูทีน แล้วก็นำเอาเนื้อหาในหน่วยที่ 1 มาทำการสอนอยู่ในขณะนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นเนื้อที่ช่วยผมได้เยอะเลยครับ ตอนนี้ยังติดตามเนื้อหาในหน่วยต่อ ๆ ไปของครูทีมอยู่ ไม่ทราบว่าขณะนี้ครูทีมได้เผยแพร่ผลงานได้กี่หน่วยแล้วครับ

 4. adchara kongsiri

  ขอบคุณมาก สว่างขึ้นค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: