เปิดเทอมใหม่ กับรายวิชาการผลิตวีดิทัศน์


สวัสดีครับนักเรียนทุกคน สำหรับเทอมนี้ครูได้รับมอบหมายให้สอนวิชา การผลิตวีดิทัศน์ เป็นสาระเพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนที่เรียนแผนการเรียนคณิตศาสตร์-สังคมศึกษา ครูจะเอาใบความรู้่และใบงานมาลงไว้ให้นักเรียนได้ศึกษากันที่นี่นะครับ

.

.

.

.

.

กิจกรรมการเรียนรู้วันที่ 20 พฤษภาคม 2556

ใบความรู้ที่ 01

ใบงานที่ 1

แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

กิจกรรมการเรียนรู้วัีนที่ 17 มิถุนายน 2556

ใบความรู้ที่ 02

ใบงานที่ 2

แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

กิจกรรมการเรียนรู้วันที่ 8 กรกฎาคม 2556

ใบความรู้ที่ 03

เขียนลงสมุด ส่งท้ายคาบนะครับ รักนักเรียนทุกคน

About teemtaro

i'm a teacher. i've found this web site from application of Social Media :) lol. i hope to understand it and teach my children to use in the next semester.

Posted on 20/05/2013, in การผลิตวีดิทัศน์, คาบเรียน. Bookmark the permalink. 1 ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: