เกี่ยวกับครูทีม | About KruTeem

ประวัติครูทีม | biography

ชื่อ วรวิทย์ ไชยวงศ์คต
วันเกิด 23 มีนาคม 2523
ชื่อเล่น ทีม

Name: Mr.Worawit Chaiwongkhot
Birthdate: March 23rd, 1980
Nickname: Teem or KruTeem (Kru means Teacher)

การศึกษา
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), ป.บัณฑิตทางการสอน (คอมพิวเตอร์) และ กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
Education
B.Sc (Computer Science), Diploma of Teaching (Computer) and M.Ed (Educational Technology)

ที่ทำงาน 
โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 402 หมู่ 2 ถนนสว่าง-นาบัว ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47290
โทรศัพท์ 042-709142 เว็บไซต์ http://www.charoensin.ac.th
Work
Charoensin Suksa “Phokham’s Memorial” School
The Secondary Educational Service Area Office 23 Ministry of Education.
House no. 402 Moo 2 Sawang-Nabua Rd.  Charoensin District, Charoensin, Sakon Nakhon Postcode 47290 THAILAND
tel. +6642709142 website: http://www.charoensin.ac.th

ความภูมิใจของครู

กลุ่มสมอง โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ประกอบด้วย อาร์ม อั๋น โอ๋ นก เดฟ เหมา มาร์กเกอร์ ก็อต บอนด์ ไมค์  ไก่ จอนนี่ ท๊อบ เตอร์ นัน อ้อม ฯลฯ เราทุ่มเท เราตั้งใจ เราอดทน จนได้รางวัลมากมาย (2007 – 2009)

 • รางวัลเหรียญทอง แอนนิเมชั่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง CHANGE (2009) ที่ผลิตโดยกลุ่มสมอง
 • รางวัลเหรียญเงิน อีบุค (2009) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • รางวัลเหรียญทองแดง เว็บไซต์ (2009) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • และอีกหลายรางวัล ที่เมื่อเทียบกับความรักที่เรามีให้กัน มันมากกว่านั้นอีกนะ

กลุ่มสมอง โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ประกอบด้วย เบียร์ เสือ ไก่ บาส บง เฟิร์น เนตร เคิล เอ็มม่า ต้อง อาย ส้มโอ ต้อม ฟลุ้ค ซึ่ง แท็บ อร อุ๊บอิ๊บ เอก อ้น ต้า แมน นิว หุ้น ฯลฯ เราก็เสียสละเวลา เสียสละความสนุก มาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน จนได้รับรางวัลมากมาย  (2009 – 2015)

 • รางวัลรองชนะเลิศ ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “จดหมายจากแม่” จากงาน ASEAN Thailand Video Contest 2015 โดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
 • รางวัล JENSIS 2.0 ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “Rice Soup” จากงานเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 18 (2015) โดย มูลนิธิหนังไทย
 • รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “ต้นบุญ” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับชาติ (2015)
 • รางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำจังหวัดสกลนคร เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
 • รางวัลรองชนะเลิศ ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “Ghost Insurrance” การประกวดภาพยนตร์สั้น คปภ. (2015) ระดับจังหวัดสกลนคร โดย คปภ.
 • รางวัลช่อสะอาด ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “รางวัลของคนโกง” สาขาสื่อสนับสนุน ประจำปี 2557 (2014) โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • รางวัล JENSIS 2.0 ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “Res Shoes” งานเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 17 (2014) โดย มูลนิธิหนังไทย
 • รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “เสื่อของแม่” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับชาติ (2014)
 • รางวัลชนะเลิศประเภท Popular Vote และรางวัลชมเชย ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “ชัด” การประกวดภาพยนตร์สั้นโครงการ
  โครงการ ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล “คุณคือพลังหยุดยั้งคอรัปชั่น” (2014) โดย กพร.
 • รางวัลชมเชย ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “รอยร้าว” การประกวดภาพยนตร์สั้นโครงการสื่อสรรค์สร้างสังคมสมานฉันท์ (2014) โดย กระทรวงยุติธรรม
 • รางวัลชนะเลิศ ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “Love Insurance” การประกวดภาพยนตร์สั้นขับขี่ปลอดภัย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2014) โดย คปภ.
 • นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง (2014)
 • รางวัลเหรียญทอง โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3 (2014) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • รางวัลเหรียญทอง โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-6 (2014) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • รางวัลชนะเลิศ ประเภทนักเรียน เรื่อง “ฮอยฮัก” งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติลุ่มน้ำโขง (2013)
 • รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ เรื่อง “ต้นไม้ของฉัน My Tree” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับชาติ (2013)
 • รางวัลชนะเลิศ โครงงานนักเรียน เรื่อง ภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์สังคม ในงาน Labschool Symposium 2013 ระดับประเทศ 4 ภูมิภาค(2013)
 • รางวัลชนะเลิศ Best of the Best Practice เรื่อง ภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์สังคม ในงาน Labschool Symposium 2013 (2013)
 • รางวัลชนะเลิศ ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “รางวัลของคนโกง” โครงงานโรงหนังประชาชน ปี 6 ตอน รับผิด รับชอบ (2013)
 • รางวัล JENSIS 2.0 ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “Circle” จากงานเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 17 โดยมูลนิธิหนังไทย (2013)
 • รางวัลดีเด่น ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “Circle” จากงานเทศกาลภาพยนตร์เยาวชนเอเชีย 2013 ที่ประเทศญี่ปุ่น (2013)
 • ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “เกี่ยวหัวใจนายฟาร์มเมอร์” ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลช้างเผือกพิเศษ ในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 17 (2013)
 • รางวัลรองชนะเลิศ ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “ทางตัน” การประกวดวีดิทัศน์เรื่องสั้น ในหัวข้อ “โรงเรียนธนาคาร สานฝันนักการเงินวัยเยาว์ ปี3” โดย ธกส.
 • รางวัลเหรียญเงิน โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3 (2013) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • รางวัลเหรียญเงิน โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-6 (2013) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • รางวัลเหรียญทอง ภาพยนตร์สั้น เรื่อง โฮม (2012) ระดับชาติ
 • รางวัล Kizuna จากเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 16 เรื่อง Dancing Queen (2012) มูลนิธิหนังไทย
 • รางวัลชมเชยภาพยนตร์สั้นส่งเสริมประชาธิปไตย เรื่อง สิทธิ์ของฉัน (2012) ThaiPBS และ กกต.
 • รางวัลชนะเลิศ ภาพยนตร์สั้น เรื่อง INSIDE (2012) สพฐ.
 • รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ภาพยนตร์สั้น เรื่อง INSIDE (2012) สพฐ.
 • รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม ภาพยนตร์สั้น เรื่อง INSIDE (2012) สพฐ.
 • รางวัลตัดต่อยอดเยี่ยม ภาพยนตร์สั้น เรื่อง INSIDE (2012) สพฐ.
 • รางวัลขวัญใจมหาชน ภาพยนตร์สั้น เรื่อง INSIDE (2012) สพฐ.
 • รางวัลรองชนะเลิศ ภาพยนตร์สั้น เรื่อง เกี่ยวหัวใจนายฟาร์มเมอร์ (2012) สพฐ.
 • รางวัลบทภาพยนตร์ ภาพยนตร์สั้น เรื่อง เกี่ยวหัวใจนายฟาร์มเมอร์ (2012) สพฐ.
 • รางวัลขวัญใจมหาชน ภาพยนตร์สั้น เรื่อง เกี่ยวหัวใจนายฟาร์มเมอร์ (2012) สพฐ.
 • รางวัลเหรียญทอง โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ (2012) ระดับชาติ
 • รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเทคนิคการตัดต่อภาพยนตร์ (2012) ระดับเขตพื้นที่
 • รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (2012) ระดับเขตพื้นที่
 • รางวัลเหรียญเงิน ภาพยนตร์สั้น เรื่อง ดินปั้น (2011) ระดับชาติ
 • รางวัลนักแสดงนำยอดเยี่ยม ภาพยนตร์สั้น เรื่อง My Sister (2011) สทร.
 • รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ภาพยนตร์สั้น เรื่อง My Sister (2011) สทร.
 • รางวัลเหรียญทอง โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ (2011) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • รางวัลเหรียญทอง การเขียนเว็บไซต์ด้วย Text Editor (2011) ระดับเขตพื้นที่
 • รางวัลเหรียญทอง การสร้างเกมคอมพิวเตอร์ (2011) ระดับเขตพื้นที่
 • รางวัลเหรียญทอง ภาพยนตร์สั้น เรื่อง ความฝันอันสูงสุด (2010)  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เข้ารอบสุดท้าย คลิปวีดีโอ “เรื่องดีๆ ที่บ้านเกิด” (2010) สทร.
 • รางวัลเหรียญเงิน โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ (2010) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • รางวัลเหรียญทอง เทคนิคการสร้างภาพยนตร์ (2010) ระดับเขตพื้นที่
 • รางวัลเหรียญทอง การเขียนเว็บไซต์ด้วย Text Editor (2010) ระดับเขตพื้นที่
 • รางวัลเหรียญเงิน ภาพยนตร์สั้น เรื่อง ขยะลมหายใจของเด็กชายต้น (2009) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลของคุณครู

 • รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประเภทกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2557 (2014) ระดับประเทศ โดย สพฐ.
 • ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2557 (2014)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 15 พฤษภาคม 2557
 • รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Innovative Teachers Leadership Awards (2013) ระดับประเทศ
  โดย สพฐ. และบริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการสร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญา ปี 3 (2013) ระดับประเทศ
  โดย ทรูปลูกปัญญา
 • รางวัลครูผู้นำนวัตกรรม (2012) ระดับภูมิภาค โดย สพฐ. และบริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • รางวัลหนึ่งแสนครูดี (2011) โดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 • รางวัล The Master Teacher สาขาคอมพิวเตอร์ (2010) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

กรรมการตัดสิน

 • กรรมการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สารดีสั้น “โลกใสในจอสวย” (2015)
 • กรรมการตัดสินรางวัลสุพรรณหงส์ ประเภท Voter (2013 – 2014)

 

การเป็นวิทยากร

นอกจากงานสอนแล้ว ยังมีงานวิทยากรไปเผยแพร่ความรู้ให้กับครูและนักเรียน

 • วิทยากร DLIT โดย สพฐ. (2015)
 • วิทยากร Krutube โดย สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. (2014)
 • นำเสนอผลการใช้ Freeware เพื่อการเรียนการสอน (2011)
 • การใช้ Social Media เพื่อการเรียนการสอน (2010)
 • การสร้างสื่อมัลติมีเดีย ด้วย Adobe Captivate
 • การตัดต่อวีดีโอ Sony Vegas
 • การดูแลระบบเครือข่าย Windows Server 2003
 • การใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
 • การสอนภาษาอังกฤษ
 • การดำเนินงานโครงการโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
 • การจัดทำงานทะเบียนและงานวัดผลโรงเรียน

เคล็ดวิชา

ครูทีมได้ศึกษาเคล็ดวิชา จากหลากหลายสำนัก สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์ได้พอสมควร วิทยายุทธทั้งทั้งปวง มีดังนี้

 • การเขียนโปรแกรม C, C++, C#, php, ASP, Flash Action Scripts
 • การจัดการฐานข้อมูล MySQL, Access
 • งานกราฟิก Photoshop, Sketchup, 3Ds MAX
 • ผ่านการอบรม Social Media ของ สทร.
 • งานอนิเมชั่น และตัดต่อภาพยนตร์
 • การดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Server 2003
 • เว็บมาสเตอร์ ดูแลเว็บไซต์ ให้กับหน่วยงานและองค์กร ทั่วไป
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี
 • ฯลฯ ยังคงเรียนรู้ไปเรื่อยๆ ไม่มีใครแก่เกินเรียนครับผม

ครูทีมออกสื่อ

ผลงานของครูทีมและนักเรียน ได้รับความสนใจจากสื่อเหมือนกันนะครับ (ยังกะดารา) ก็เป็นการพูดถึงการทำงานกับนักเรียนนี่แหละครับ ผมภูมิใจที่ได้เป้นครู และมีความสุขที่ได้ทำงานสอนนักเรียน

Advertisements
 1. มาทักทายครูทีมคนเก่งจ้า

 2. เยี่ยมจริงๆเลยค่ะ ครูทีมคนเก่ง

 3. ดูวีดิโอกุดเรือคำแล้ว อยากร้องไห้ คิดถึงวันเก่าๆ

  ว้า ไม่น่าย้ายเลย

 4. อืม…คนโคกศรีฯ ทำไมไม่พูดภูไทน้อนิ

 5. ดูท่าทางจะรักกุดเรือคำพิทยาคารมากสินะ

 6. ดูวิด๊โอ Master Degree แล้วประทับใจมากเลย นึกถึงตัวเองกว่าจะจบได้แทบแย่ ว่าแต่ครูทีมไม่เรียนต่อ ดุษฎีบัณฑิต หรือจ๊ะ เอาอีกซักใยนึงนะ

 7. สุดยอดครูคอมพิวเตอร์ ^^

 8. เก่งมากกกกกกกกก

 9. smedu รุ่น 2 ค่ะ สพป.จบ.2

  ต้นแบบที่น่าติดตาม น่าเก็บปริญญาอีกใบนะเก่งขนาดนี้

 10. อยากรู้ความรู้สึกตอนที่ครูเรียนอยู่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถม จังเลยนะว่ามีอะไรที่ประทับใจบ้างกับเพื่อน ๆ ตอนนั้น อยากโพรทรูปตอนงานวันเด็กตอนเรียนอยู่ชั้น ป. 2 จังเลย ไม่รู้ว่าเพื่อนทีมจำได้ไหมว่าแสดงเป็นอะไรคู่กับใครเอ๋ย

 11. งามเนื้อทอง เดชโมรา

  ไม่นึกว่าคุณเป็นครู นึกว่าเป็นบุคลากรระดับแนวหน้า ผู้บริหาร บิ๊กบอส อะไรซักอย่างเกี่ยวกับการสร้างภาพยนต์

 12. ฉันไม่เคยรู้จักเลย เห็นคุณจัดอันดับเว็ปเท่านั้น ขณะนี้คือคาบว่างเหมือนกัน ขอบคุณกับสาระดี ๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: