Category Archives: การผลิตวีดิทัศน์

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตวีดิทัศน์


711577_4827208072104_1654135097_nเพื่อประกอบการเรียนในรายวิชาการผลิตวีดิทัศน์ ของนักเรียน และผู้สนใจ ผมจึงรวบรวมเอาเอกสารประกอบการเรียน เอกสารประกอบการอบรม ให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดเอาไปศึกษา ได้ตามอัธยาศัยนะครับ Read the rest of this entry

Advertisements

เปิดเทอมใหม่ กับรายวิชาการผลิตวีดิทัศน์


สวัสดีครับนักเรียนทุกคน สำหรับเทอมนี้ครูได้รับมอบหมายให้สอนวิชา การผลิตวีดิทัศน์ เป็นสาระเพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนที่เรียนแผนการเรียนคณิตศาสตร์-สังคมศึกษา ครูจะเอาใบความรู้่และใบงานมาลงไว้ให้นักเรียนได้ศึกษากันที่นี่นะครับ

Read the rest of this entry