โปรแกรมฝึกพิมพ์


ขอเชิญชวนนักเรียนมาฝึกพิมพ์ด้วยโปรแกรมต่างๆ ดังนี้นะครับ

โปรแกรมพิมพ์อังกฤษ
http://10fastfingers.com/typing-test/english

โปรแกรมพิมพ์ไทย
http://10fastfingers.com/typing-test/thai

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตวีดิทัศน์


711577_4827208072104_1654135097_nเพื่อประกอบการเรียนในรายวิชาการผลิตวีดิทัศน์ ของนักเรียน และผู้สนใจ ผมจึงรวบรวมเอาเอกสารประกอบการเรียน เอกสารประกอบการอบรม ให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดเอาไปศึกษา ได้ตามอัธยาศัยนะครับ Read the rest of this entry

Edmodo ตอนที่ 6 การสร้างใบงาน


28-5-2556 10-06-00สวัสดีครับ ปิดเทอมที่ผ่านมาทำให้มีโอกาสได้ไปพักผ่อนนิดหน่อย นิดเดียวจริงๆ คราวนี้เรากลับมาเรียนรู้การใช้ Edmodo กันต่อนะครับ ถึงตอนที่ 6 แล้วนะครับ นั่นคือ การสร้างใบงาน หรือ assignment หรือจะเรียกว่าการบ้าน หรืออะไรก็แล้วแต่ครับ ลักษณะของการบ้านก็จะเป็นการเขียนตอบคำถามหน้าเว็บตามปกติ นี่แหละครับ

ก่อนอื่นเราก็ต้อง Login เข้าสู่ระบบ Edmodo จะเห็นว่าหน้าตาของเว็บไซต์เปลี่ยนแปลงไปมากเลยครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติของการทำงานบนโมบายดีไวซ์ ตระกูล iOS และ Android ซึ่งน่าจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้สะดวกมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับ Read the rest of this entry

Week of Visakha Bucha


581909_10200494117769482_150237329_nWeek of Visakha Bucha in Thailand between May 20 – 26, 2013. The Visakha Bucha day is May 24, 2013. It’s a holiday celebrating the birth, life, enlightenment, and passing of the Buddha, the founder of Buddhism. Every Buddhism will go to the tample for merit. Thai Teachers dress in white all week.

เปิดเทอมใหม่ กับรายวิชาการผลิตวีดิทัศน์


สวัสดีครับนักเรียนทุกคน สำหรับเทอมนี้ครูได้รับมอบหมายให้สอนวิชา การผลิตวีดิทัศน์ เป็นสาระเพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนที่เรียนแผนการเรียนคณิตศาสตร์-สังคมศึกษา ครูจะเอาใบความรู้่และใบงานมาลงไว้ให้นักเรียนได้ศึกษากันที่นี่นะครับ

Read the rest of this entry

Welcome back to KruTeem Classroom


holidayWelcome back to Kruteem Classroom. What happens during your holiday? I hope it would be good. Likewise, I was very happy to spend my life on reading, watching my favorite film, writing website and traveling to a place that I’ve never gone before. Let’s share our experiences here. I love to hear your stories.

Tablet for Education


941615_10200423468243288_411863538_nThe Ministry of Education THAILAND has organized a workshop on the development of  applications on Android by using App Inventor at Petpiman Boutique Resort Prachachuen Rd. Bangkok on May 5th-10th, 2003.

In this workshop, I work as a trainee to educate teachers who have been recruited from all over the country.

Read the rest of this entry

Thailand go to Kodu World Challenge 2013


946603_10200411122534653_1031267475_nI participated as a speaker in the KODU Game Development Training at the Auditorium 1-3 Microsoft THAILAND on May 4, 2013.

This training is to provide knowledge and skills of using KODU to representatives of teachers and students from around THAILAND, for making their own KODU games to contest Imagine Cup KODU World Challenge 2013.

Read the rest of this entry

การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) หน่วยที่ 2


wordclassหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ

สาระสำคัญ ในการเขียนรายงานการศึกษาค้นค้วาทางวิชาการ จะต้องรู้หลักการในการเขียนรายงาน ส่วนประกอบ การใช้ภาษา การรวบรวมข้อมูล และการอ้างอิงทางบรรณานุกรม Read the rest of this entry

Sophia Grace & Rosie อีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2012


00โซเฟีย เกรซ กับ โรซี่ (Sophia Grace & Rosie) คือเพื่อนซี้ขาประจำในรายการ Ellen Show ที่ผมติดตามชมอยู่เสมอ เธอมักจะมีเรื่องราวมาสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ชมได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะโซเฟีย เกรซ (คนอ้วน) เธอร้องเพลงเพราะมาก เต้นเก่งมาก พูดเก่งมาก โอเวอร์แอกชั่นมากๆ ส่วนโรซี่ ก็ไม่น้อยหน้า เธอพูดไม่ค่อยเก่ง แต่ก็มีความคิดเห็นที่เรียกเสียงฮา ได้ทุกครั้ง โดยเฉพาะเมื่อพูดว่า “Yeah” และนี่คือตอนล่าสุด (พฤศจิกายน 2012) จาก channel ของ Ellen Show Read the rest of this entry

การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) แบบทดสอบท้ายหน่วยที่ 1


หลังจากที่นักเรียน ได้ศึกษาและทำกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่างรายงานทางวิชาการ เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนมาทำแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เพื่อทบทวนความรู้ของตนเองที่ได้เรียนผ่านมา

Read the rest of this entry

การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) หน่วยที่ 1


หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 องค์ประกอบและวิธีการเีขียนโครงร่างรายงานทางวิชาการ
สาระสำคัญ การเขียนรายงานทางวิชากาีีร จะให้ความสำคัญกับการจัดรูปแบบและองค์ประกอบเป็นอย่างมาก ดังนั้น ผู้เขียนรายงานจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการจัดรูปแบบและองค์ประกอบของรายงานทางวิชาการ เพื่อจะได้จัดทำรายงานทางวิชาการได้ถูกต้อง
สาระการเรียนรู้ 1)ความหมายของการเขียนรายงานทางวิชาการ 2)แนวคิดพื้นฐานในการเขียนรายงาน 3)องค์ประกอบของการเขียนรายงาน และ 4)การเขียนโครงร่างรายงาน

Read the rest of this entry

Edmodo ตอนที่ 5 สมัครเรียน


การสมัครเข้าเรียนของ Edmodo มีขั้นตอนที่ง่ายดายมาก ขอเพียงแค่นักเรียนที่จะเข้าไปเรียนในกลุ่ม มีรหัสกลุ่ม (Group Code) เท่านั้น ซึ่งรหัสดังกล่าว นักเรียนจะได้รับจากครูผู้สอน (โดยทั่วไปจะเป็นรหัส 6 หลัก ตัวอักษร ผสมกับตัวเลข)

เมื่อได้รหัสมาแล้ว ให้นักเรียนเปิดเว็บไซต์ http://www.edmodo.com ได้เลยครับ Read the rest of this entry

การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) กำหนดการสอน


หลังจากที่ได้จัดทำคำอธิบายรายวิชาเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาดำเนินการจัดทำกำหนดการสอน สำหรับสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีนี้นักเรียนจะได้เรียนในสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามกำหนดการสอนต่อไปนี้ Read the rest of this entry

การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) คำอธิบายรายวิชา


ปีนี้ครูทีมได้รับคำสั่งให้สอนในรายวิชา การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2: Communication and Presentation) ซึ่งเป็นรายวิชาที่ต้องสอนในหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จึงได้จัดทำคำอธิบายรายวิชา และจะจัดทำเอกสารประกอบการสอน ในรายวิชานี้ให้นักเรียนได้เรียน และทะยอยเผยแพร่ทางเว็บไซต์นะครับ Read the rest of this entry

กล่าวต้อนรับ ภาษาจีน


ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โรงเรียนของผมจะจัดงานเปิด ศูนย์การเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ และเปิดหอเกียรติยศ ของโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ผมจึงได้รับมอบหมายให้เขียนคำกล่าวต้อนรับ เป็นภาษาจีน เพื่อให้นักเรียนเอาไปท่อง …

ไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อน เลยจำเป็นต้องค้นคว้าหาความรู้ เอามาเขียนคำกล่าวต้อนรับ

มาดูว่าที่ผมเขียนไปนั้น ถูกหรือมั่ว … 555 Read the rest of this entry

4 ทีมสุดท้าย ยูโร 2012


เตรียมร่างการของคุณให้พร้อม เหลืออีกเพียง 3 แมตช์ เท่านั้น อุตส่าห์ไปซื้อกล่อง GMMZ มาพันห้าร้อย ยังดูไม่คุ้มเลย เพราะ มีงานล้นมือ ทำให้ไม่มีเวลาชม เอาเป็นว่า แมตช์ที่เหลือ ต้องห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง (ลืมไปว่า คู่ชิง เป็นเวลาที่ต้องเดินทางไปทำหนังกับนักเรียน หมดสิทธิ์)

4 ทีม ที่เหลือได้แก่  1)โปรตุเกส  2)สเปน  3)เยอรมัน  4)อิตาลี

Read the rest of this entry

edmodo ตอนที่ 4 เขียนประวัติส่วนตัว


  edmodo สามารถให้ผู้ใช้งาน กรอกประวัติส่วนตัวได้อย่างง่ายดายครับ

ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถแบ่งปันข้อมูลส่วนตัว รูปภาพประจำตัว ให้ผู้ใช้คนอื่นๆ ได้ด้วย

มาดูขั้นตอนการเขียนประวัติส่วนตัวกันนะครับ

 

 

Read the rest of this entry

edmodo ตอนที่ 3 มาตั้งชื่อ edmodo กันดีกว่า


แน่นอนว่า edmodo ถือว่าเป็น social media ตัวหนึ่งเหมือนกัน เพราะฉะนั้น การที่ใครๆ จะรู้จักเราได้ ก็มาจากชื่อของเราบน edmodo นี่แหละครับ

เช่น edmodo ของครูทีม ก็คือ edmodo.com/teemtaro

เวลาจะเอาไปบอกใครๆ ก็ง่าย เรามาดูวิธีการตั้งชื่อให้กับ edmodo กันดีกว่านะครับ

 

 

Read the rest of this entry

10 เว็บไซต์ยอดนิยม ของคนทั้งโลก


เคยเขียนบทความ 20 เว็บไซต์ยอดนิยม ของคนไทยไปแล้ว คราวนี้มาดูว่า คนทั้งโลก เค้าฮิตเว็บอะไรกันบ้าง

ข้อมูลจากเว็บเดิมครับ http://www.alexa.com ที่เข้าเก็บสถิติของคนทั้งโลก ประมวลออกมาได้อย่างนี้ครับ

Read the rest of this entry